Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

endlessmemories
14:26
3491 8f2c
tak naprawdę wszystko czego chciałem od życia
endlessmemories
14:26
1662 22f6 500
Reposted fromtost tost viadancingwithaghost dancingwithaghost
endlessmemories
14:16
0847 6788
Moje życie...
Reposted fromgive--me--love give--me--love viacreure creure
endlessmemories
14:16
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacreure creure
endlessmemories
14:12
3029 74ed 500
Reposted frommsto msto viacreure creure
14:12
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
endlessmemories
14:09
endlessmemories
14:03
Kobiety. Boże jakie my jesteśmy zajebiste. Kobieta z niczego jest w stanie zrobić obiad i awanturę. Faceci to są tacy szczęściarze, że nas mają. Idzie facet szukać czapki, mówisz mu gdzie jest, wraca mówi, że nie ma. Idziesz z nim i kurwa jest. MAGIA.
— Okiem Elizabed
endlessmemories
13:55
8944 0b51
endlessmemories
13:50

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
endlessmemories
13:49

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain vialili1234 lili1234
endlessmemories
13:42
Seksapil to sprawa wnętrza kobiety. Gdyby chodziło o urodę, to wszystkie ładne kobiety byłyby seksowne, a nie są.
— M. Antonioni
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vialili1234 lili1234
endlessmemories
13:42
9010 22d0
endlessmemories
13:42
endlessmemories
13:41
endlessmemories
13:41
Jak to mówią o przyjaciołach? To ktoś, kto wie o tobie wszystko i nadal cię lubi.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
13:41
W moim innym świecie możemy gadać do rana I rozumiesz mnie bezsprzecznie i jemy wspólne śniadania
I należysz do mnie, choć to nie kwestia posiadania
I czujemy się bezpiecznie jakby cały świat był dla nas
— Pezet
Reposted fromtouchthesky touchthesky viacreure creure
endlessmemories
13:40
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie viacreure creure
endlessmemories
13:28
Ludzie się nie zmieniają, to życie ich zmienia. Radość, smutek czy cierpienie otwierają drzwi do tych miejsc w naszej naturze, których istnienia sami nie podejrzewaliśmy.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
13:07
4874 7abd
Reposted frommartynkowa martynkowa viasilkdreams silkdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl