Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

endlessmemories
13:07
4874 7abd
Reposted frommartynkowa martynkowa viasilkdreams silkdreams
endlessmemories
13:04
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho.
— Richard Paul Evans "Kolory tamtego lata"
endlessmemories
13:03
6494 d5b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkdreams silkdreams
endlessmemories
13:03
Trzeba ufać własnym przeczuciom, nawet jeśli człowiek nie wie, skąd się one biorą.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasilkdreams silkdreams
endlessmemories
13:00
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viasilkdreams silkdreams
endlessmemories
12:59
6167 4549 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viasilkdreams silkdreams
endlessmemories
12:59
Nocą ludzie mają skłonności do wyolbrzymiania wszystkiego.
— Louise Doughty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
12:58
1019 c3d8
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viasilkdreams silkdreams
endlessmemories
12:58
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
12:58
Zadaj sobie pytanie, czy to, co robisz dzisiaj, przybliża cię do tego, co chcesz robić jutro.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
12:40
Czasy, gdy kobiety mogły się nad sobą bezkarnie roztkliwiać, już dawno minęły. Dwudziesty pierwszy wiek wymaga od nas twardych tyłków i ukrywania łez.
— Agata Przybyłek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
12:40
Czasem dobrze mieć kogoś, przed kim można się wygadać, nawet jeśli to niczego od razu nie zmieni. Może to brzmi niewiarygodnie, ale nieraz wystarczy powiedzieć komuś, jak się czujesz, żeby poczuć się lepiej.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
12:40
7851 d600 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
12:39
9797 6d5b
Reposted fromkarahippie karahippie viasilkdreams silkdreams
endlessmemories
12:38
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilkdreams silkdreams
endlessmemories
12:38
8706 44ca 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams
endlessmemories
12:33
Reposted fromshakeme shakeme viasilkdreams silkdreams
endlessmemories
12:32
8601 acfc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasilkdreams silkdreams
endlessmemories
12:20
endlessmemories
12:19
Ogarnęła ją nagle tęsknota za kimś, z kim mogłaby teraz posiedzieć w kuchni i pogadać. Za kimś, kto po prostu byłby przy niej i umiałby jej słuchać w chwilach, kiedy by próbowała ubrać swoje czasem zawiłe myśli w słowa.
— Freda Wolff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl