Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

endlessmemories
22:18
7896 8ebd
endlessmemories
22:18
5222 0e5e 500
Reposted frommiischa miischa viasilkydreams silkydreams
endlessmemories
22:17
Czy tak naprawdę na tym ma polegać dorosłe życie? Na ciągłym poprawianiu wszystkiego i nieustających rozczarowaniach?
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
22:15
2359 427f 500
endlessmemories
22:15
Decyzji się nie podejmuje. Decyzje się czuje.
— Kasia Sokołowska
endlessmemories
22:15
4513 5ada 500
endlessmemories
22:10
- Nie zwiąż się z nikim zbyt wcześnie - mówi mi. -Będzie ci się wydawało, że spotkałeś miłość życia, ale to będzie złudzenie.Kochamy wiele razy i dlatego możemy przetrwać. Nie wierz do końca przyjaciołom, bo jesteś przystankiem na ich drodze, odpłyną i zapomną. Zarazem zabiegaj o te przyjaźnie, potem będzie już za późno. Po studiach nie zawiążesz już żadnej. Każdy będzie czegoś od ciebie chciał.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
22:09
Wie pan, jaka jest różnica pomiędzy kobietą a mężczyzną pogrążonymi w smutku? Mężczyznę pocieszą słowa. Kobietę tylko czyny.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
22:08
Ale dokądkolwiek pójdziesz, byłoby miło, żebyś kiedyś wrócił. Albo chociaż o mnie pamiętał.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
22:08
Wiem, że to dziecinne, ale uwierzcie mi, że jeśli człowiek ma okazję leżeć na podłodze i nie być przez nikogo widzianym, to na pewno będzie to robił.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
22:07
2641 cb83
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
22:07
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost

January 09 2020

endlessmemories
21:38
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić.
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
21:36
3119 45fa 500
Reposted frommiischa miischa viakeeplooking keeplooking
endlessmemories
21:36
Człowiek powinien pomieszkać sam, choć przez kilka miesięcy w swoim życiu. Bez rodziców i partnera. Ewentualnie z jakimś współlokatorem, ale na pewno sam w tym znaczeniu, że bez kogoś, kto będzie się o niego troszczyć. To niesamowita lekcja odpowiedzialności, dorosłości i samodzielności. A to przydatne umiejętności.
— Julia Chudecka
endlessmemories
21:35
Gdy jesteś szczęśliwy słyszysz muzykę. Gdy jesteś smutny rozumiesz tekst.
— znalezione.
endlessmemories
21:33
Bez przerwy.

Następnym razem,  gdy powie, bym  puścił jej rękę, wiem, że powinienem chwycić ją mocniej.

Kobiety nie masz rozumieć, tylko kochać.

Bez przerwy.
— znalezione
Reposted fromresort resort viadancingwithaghost dancingwithaghost
endlessmemories
21:29
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
endlessmemories
21:28
Żegnając Stary Rok, wybaczmy mu wszystkie niebezpieczne skrzyżowania, ostre zakręty, nieprzypadkowe przypadki. Dzięki temu jesteśmy przecież silniejsi. Podziękujmy mu za miłosne zawirowania, nielojalnych ludzi, bezlitosne rozmowy. Dzięki temu nie ominie nas to, na co naprawdę czekamy. 
— Natalia Belcik
endlessmemories
21:27
Potem wróciłam do domu i jakoś ciężko było przestać płakać.
— znalezione.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...