Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

endlessmemories
19:21
9316 6949 500
Reposted frompiehus piehus viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
19:19
5691 b015
endlessmemories
19:18
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
19:18
6008 7265 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
19:07
8654 9000
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaoutoflove outoflove
endlessmemories
19:06
7375 2029 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaoutoflove outoflove
endlessmemories
19:05


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viaoutoflove outoflove
endlessmemories
19:02
9412 847c
Reposted fromoutoflove outoflove
endlessmemories
19:02
9425 061a
Reposted fromoutoflove outoflove
endlessmemories
19:02
9429 d202
Reposted fromoutoflove outoflove
endlessmemories
19:02
9430 9a6a
Reposted fromoutoflove outoflove
endlessmemories
19:02
Kiedy zdążyłam tak skomplikować sobie życie?
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
19:02
9873 dcac
endlessmemories
19:02
endlessmemories
19:01

Zaryzykuj wszystko, bo nie zyskasz niczego.

— Geoffrey de Charny
Reposted frominpassing inpassing viaoutoflove outoflove
endlessmemories
19:01
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viaoutoflove outoflove
endlessmemories
19:01
3726 233b
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutoflove outoflove
endlessmemories
19:00
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viaoutoflove outoflove
endlessmemories
18:59

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viaoutoflove outoflove
endlessmemories
18:59

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl