Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

endlessmemories
19:41
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
19:38
Też mam takie dni, kiedy nie mam w sobie mocy
I nie jeden raz sam płakałem w nocy
Ostry (via put–in)
endlessmemories
19:37
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viaoutoflove outoflove
endlessmemories
19:37
2128 db3a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutoflove outoflove
endlessmemories
19:34
Miłość to dać komuś naładowany pistolet wymierzony w Ciebie i ufać, że nigdy nie pociągnie za spust.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
19:32
Miłość nie jest okrutna 
to my jesteśmy okrutni
miłość nie jest grą 
to my zrobiliśmy grę z miłości 
endlessmemories
19:27
endlessmemories
19:24
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
endlessmemories
19:23
Kobiety szukają osobowości. Mężczyznom ona przeszkadza.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaoutoflove outoflove
endlessmemories
19:21
9316 6949 500
Reposted frompiehus piehus viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
19:19
5691 b015
endlessmemories
19:18
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
19:18
6008 7265 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
19:07
8654 9000
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaoutoflove outoflove
endlessmemories
19:06
7375 2029 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaoutoflove outoflove
endlessmemories
19:05


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viaoutoflove outoflove
endlessmemories
19:02
9412 847c
Reposted fromoutoflove outoflove
endlessmemories
19:02
9425 061a
Reposted fromoutoflove outoflove
endlessmemories
19:02
9429 d202
Reposted fromoutoflove outoflove
endlessmemories
19:02
9430 9a6a
Reposted fromoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl