Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

endlessmemories
13:16
8100 c288 500
Reposted frompastelowe pastelowe viaoutoflove outoflove
endlessmemories
13:15
3220 5342 500
Reposted fromoutoflove outoflove
endlessmemories
13:15
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
endlessmemories
13:14
8729 0f0c 500
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)
endlessmemories
13:13
mam ochotę przytulić się do Ciebie jak małe dziecko i udawać, że po prostu się przykleiłam.
endlessmemories
13:12
8595 38e0 500
Reposted fromumorusana umorusana viaoutoflove outoflove
endlessmemories
13:12
Są takie zdania, po których kropka brzmi doprawdy niezwykle wyraźnie.
— Szymon Hołownia
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoutoflove outoflove
endlessmemories
13:11
3205 c86c 500
endlessmemories
13:09
Przychodzę do Ciebie w snach?
endlessmemories
13:08
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
endlessmemories
13:07
jeśli chcesz możesz przyjść
kupić wino, zostać na noc
endlessmemories
13:06
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaoutoflove outoflove
endlessmemories
13:06
- To powiedz mi jeszcze - jak się zapomina?
- Powoli, dzień po dniu
— Lekarze
Reposted fromnonamegirl nonamegirl viaoutoflove outoflove
endlessmemories
13:06
Kiedyś będzie inaczej. A teraz jest jak jest.
— sopockie złote myśli, dwa wina później.
Reposted fromkatalama katalama viaoutoflove outoflove
endlessmemories
13:05
Czasami kłamię, kiedy pytasz, czy jest dobrze
endlessmemories
13:04
Im jestem starsza, im więcej ludzi poznaję, tym mniej myślę, że wiem. Jak poznać, czy ktoś jest dobry, czy nie. Jak poznać, czy związek ma szanse, czy jest skazany na rozpad? Skąd to wiadomo? Wiemy o ludziach tylko tyle, ile oni chcą, abyśmy wiedzieli.
— Jane Green "Prosto z mostu"
endlessmemories
13:04
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
13:04
endlessmemories
13:03

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viadancingwithaghost dancingwithaghost
endlessmemories
13:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl