Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

20:06
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viairmelin irmelin
endlessmemories
20:06
Kryzys to moment, kiedy stare przestaje działać, a nowe jeszcze nie nadeszło.
— Ewa Chodakowska
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
20:04
1880 7a48 500

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viaeternaljourney eternaljourney
20:00
9294 e51f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagdziejestola gdziejestola
endlessmemories
20:00
4367 4b26
Reposted fromvertige vertige viagdziejestola gdziejestola
endlessmemories
19:58
6168 cbc2
Reposted fromlithiumowaa lithiumowaa vianezavisan nezavisan
endlessmemories
19:58
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagdziejestola gdziejestola
endlessmemories
19:58
7770 5227
Reposted frometernaljourney eternaljourney
endlessmemories
19:55
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
endlessmemories
19:55
3854 8e34 500
19:54
9649 1d06
endlessmemories
19:54
Trzeba się podnieść i iść. Zawsze trzeba iść. Jak się nie ma gdzie iść, tym bardziej.
— Edward Stachura
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacreure creure
endlessmemories
19:54
0160 3669 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacreure creure
endlessmemories
19:54
8273 19fe
Reposted fromcalifornia-love california-love viacreure creure
endlessmemories
19:53
8538 d4ab
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacreure creure
endlessmemories
19:52
5401 9d90
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacreure creure
endlessmemories
19:49
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted frombrzask brzask viacreure creure
endlessmemories
19:49
Wyrosłem już z tego by Twe serce niszczyć. 
— bo masz być tu non stop
Reposted fromorchis orchis viacreure creure
endlessmemories
19:49
5463 72e8
Reposted fromcalifornia-love california-love viacreure creure
endlessmemories
19:49

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viacreure creure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl