Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

endlessmemories
21:39
Jestem już za słaba - na udawanie silnej.
— znalezione.
endlessmemories
21:38
“ Szukam mężczyzny o szerokich horyzontach i niepospolitym wnętrzu, który nie przesypia życia ani nie topi go w nałogach, który chce to dzielić i mnożyć z niebanalną kobietą, dojrzałą jak wrześniowe jabłko. Chcę spotkać tego, który wypatruje za mną oczy i nasłuchuje, czy nie zabrzmią moje kroki w ciemności. Będącego w drodze, afirmującego życie, przy którym nie trzeba udawać mniejszej i głupszej, żeby go nie urazić. ”
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaoutoflove outoflove
endlessmemories
21:34
6175 b63a 500
Reposted byyoungsterslalunamoglismywszystko
endlessmemories
17:36
endlessmemories
17:35
endlessmemories
17:35
Jeśli dajesz się poderwać w klubie, po browarze, to nie zakładaj, że chłopak ma za paskiem u spodni gałęzie do wicia z tobą gniazda rodzinnego.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
17:35
0341 e684 500
endlessmemories
17:35
2145 a213
endlessmemories
16:42
1730 c4d6 500
Reposted fromnutt nutt viadancingwithaghost dancingwithaghost
endlessmemories
13:28
7836 67b9 500
Reposted fromhagis hagis viaagatojaa agatojaa
endlessmemories
13:28
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viaagatojaa agatojaa
endlessmemories
13:27
4380 4cca
Reposted fromretro-girl retro-girl viaagatojaa agatojaa
endlessmemories
13:27
"Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Nancy H. Kleinbaum
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaagatojaa agatojaa
endlessmemories
13:27
2127 ed91
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaagatojaa agatojaa
endlessmemories
13:27

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viaagatojaa agatojaa
endlessmemories
13:26
5747 76f0 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaagatojaa agatojaa
endlessmemories
13:26

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaagatojaa agatojaa
endlessmemories
13:26
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viaagatojaa agatojaa
endlessmemories
13:25
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagatojaa agatojaa
endlessmemories
13:22
3114 5df5
Reposted from4777727772 4777727772 viaagatojaa agatojaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl