Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2019

23:12
7218 657c
Reposted fromamatore amatore viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
endlessmemories
23:12
7851 d600 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
endlessmemories
23:12
endlessmemories
23:11
6514 a81b 500
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viaprzytulanki przytulanki
endlessmemories
23:11
Myślałam o tym, jak bardzo kształtują nas ludzie, którzy nas otaczają, i jak z tego powodu bardzo trzeba uważać, wybierając ich, a potem przyszło mi do głowy, że mimo wszystko może się okazać, że trzeba ich utracić, żeby tak naprawdę odnaleźć siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
23:10
1965 92df 500
Reposted frompiehus piehus viawakemeupx wakemeupx
endlessmemories
23:07
2577 3d8d 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
endlessmemories
23:07
2422 a631 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viawakemeupx wakemeupx
endlessmemories
23:06
8573 ca99 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
endlessmemories
23:06
Reposted fromshakeme shakeme viawakemeupx wakemeupx
endlessmemories
23:06
9841 6d29 500
Reposted fromonlyman onlyman viawakemeupx wakemeupx
23:06
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viawakemeupx wakemeupx

August 16 2019

13:41
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viaveronica-o veronica-o
endlessmemories
13:39
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialieve lieve
endlessmemories
13:39
i chyba nawet nie potrafię opisać jak bardzo nie rozumiem tego wszystkiego między nami...
Reposted fromnotenough notenough vialieve lieve
endlessmemories
13:38
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaToshi Toshi
endlessmemories
13:35
1718 ebfd
Reposted fromwyczes wyczes viaJellar Jellar
endlessmemories
13:34
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viapareidolie pareidolie
endlessmemories
13:29
4729 cb07 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacreure creure
endlessmemories
13:29
4388 5b80
Reposted fromdailylife dailylife viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl