Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

endlessmemories
22:27
2599 9f05
endlessmemories
22:26

Zastanów się nad tym, co mi kiedyś mówiłeś i nad tym, co teraz robisz.

Reposted frommaybehappy maybehappy viastarryeyes starryeyes
endlessmemories
22:26
9113 4139
endlessmemories
22:10
nie powiem, że tęsknie
nie wypada
Reposted fromunforgiving unforgiving viainyourheart inyourheart
endlessmemories
22:10
9244 d7da
Reposted fromunforgiving unforgiving viainyourheart inyourheart
endlessmemories
21:52
I nagle skończyło się to co miało trwać wiecznie.
Reposted fromunforgiving unforgiving viainyourheart inyourheart
endlessmemories
21:43
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viasniezka sniezka
endlessmemories
21:41
endlessmemories
21:36
3198 548c 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe vianoticeable noticeable
endlessmemories
21:33
nigdy nie powiem Ci, że trudno zasypia się samej w łóżku, w którym pościel jeszcze pachnie Tobą.
Reposted fromnotenough notenough viaczoo czoo
endlessmemories
21:31
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viastrangeworld strangeworld
endlessmemories
21:31
2870 1f6b 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viastarryeyes starryeyes
endlessmemories
21:28
2266 e01e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
endlessmemories
21:27
9091 fecd 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatruustme truustme
endlessmemories
21:27
21:26
0669 ac0b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamyzone myzone
endlessmemories
21:26
I nawet jeśli się kochamy, to tylko oddzielnie..
Reposted fromunforgiving unforgiving viainyourheart inyourheart
endlessmemories
21:03
2826 3b6e
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain via28mm 28mm
endlessmemories
21:03
5951 b179
Reposted fromsunlovers sunlovers viatobecontinued tobecontinued
endlessmemories
21:02
5498 4de0
Reposted fromkotowate kotowate viatruustme truustme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl